‘Grote aantallen woningen bouwen’
Gedeputeerde Monique van Haaf: “Er is een woningtekort in onze steden. Daarom stimuleren we het versneld bouwen van grote aantal woningen. We werken samen met gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, corporaties en andere provincies om de complexe woningbouwopgaven te realiseren. Dat doen we onder andere via onze netwerkorganisaties de Stadsbeweging en de Woonkeuken. Het mooie van onze samenwerking is dat het Rijk nu mee investeert via de Woonimpuls in Zwolle, Enschede en Deventer. Via de Woonimpuls wordt landelijk 1 miljard euro door het Rijk beschikbaar gesteld. In totaal bouwen wij versneld meer dan 2150 woningen.”  

De vier gebiedsontwikkelingen
Provincie en gemeenten hebben nu voor vier gebiedsontwikkelingen een afspraak gemaakt en de verwachting is dat er nog meer volgen. Voor nu gaat het in Deventer om gebiedsontwikkeling rond de Lebuinuspleinen. In deze ontwikkeling komt de stad als place to be in beeld, functies als retail, mobiliteit en wonen worden heroverwogen, aangepast en gemixt.