“Het lijkt misschien vreemd, want het wordt nog vaak gezien als inbreuk op de rust en ruimte van landschap of dorp. Toch is dat een gemiste kans. We willen mensen inspireren te ondernemen, want juist met nieuw elan en nieuwe ontwikkelingen blijft Overijssel ook straks aantrekkelijk om te wonen en te werken en recreëren.” zegt van Haaf.

Balans tussen bedrijfsbelang en omgeving 

De provincie Overijssel en gemeenten kennen al jarenlang een succesvolle werkwijze met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (K.G.O.). De website omschrijft een groot aantal voorbeelden waar het K.G.O.-beleid goed heeft uitgepakt. Inspirerende projecten vanuit bewoners en bedrijven, die als handvatten dienen voor mensen die ook zelf aan de slag willen met hun idee in het buitengebied. Het gaat bij al deze projecten om een goede balans tussen bedrijfsbelang en de toegevoegde kwaliteit voor omgeving en bewoners van het gebied. Monique van Haaf: “Nieuwe ontwikkelingen in de omgeving kunnen een positieve invloed hebben op het landschap en op de landschapsbeleving. Belangrijk daarvoor is dat er met aandacht en respect voor de omgeving wordt ontworpen en gebouwd. Dus als er iets ‘extra’s’ voor terug wordt gedaan.” Zie voor alle projecten: www.buitenkansenoverijssel.nl.