In de reactie van de staatssecretaris aan de partijen bleek dat er geen plannen zijn om de risicoplafonds aan te passen. De staatssecretaris geeft aan dat zij het gesprek aangaat met de betrokken lokale overheden. Dat geeft een helder signaal aan omwonenden dat het belang van de veiligheid rond het spoor ook in Den Haag wordt erkend en dat er ingezet wordt om die, samen met de regio, verder te verbeteren.

De lokale fracties van D66 in oa. de gemeenten Zutphen, Apeldoorn, Deventer zijn blij om nu zwart op wit te zien dat er geen plannen zijn om risicoplafonds aan te passen. Natuurlijk blijven de fracties samen met de Tweede Kamerfractie dit dossier nauwlettend volgen, zo luidt het bericht op de website van D66.

Wilt u meer weten? We hebben vorige week een uitgebreid artikel gepubliceerd met achtergrondinformatie over de gitreinen die langs Deventer en Bathmen rijden.