Vorig jaar half oktober heeft de SP Deventer, het initiatief genomen om samen met de Stichting Vogeleiland een protestactie te organiseren tegen het naderende einde van het vogeleiland. Binnen 4 dagen was dat geregeld. Vrijdagavond 19 oktober stond een petitie online (Red het vogeleiland op petities24) en zaterdag 20 oktober waren vrijwilligers van het vogeleiland en de SP Deventer gezamenlijk aan het flyeren op de kop van de Keizerstraat. De publieksreacties waren overweldigend. Bijna 1500 handtekeningen totaal (1300 online en 200 op papier) waren en zijn het resultaat.

College en Raad zijn zich waarschijnlijk rotgeschrokken door de publieksreactie. Resultaat: er was ineens budget om de bijna failliete Stichting Vogeleiland voorlopig te laten voortbestaan. En eind november startte het overleg tussen wethouder Rorink en de Stichting Vogeleiland over de vorm van het reddingsplan. Door de (te) lange stilte zag de SP Deventer eind januari de bui al een beetje hangen. En terecht. Het Collegevoorstel wat uiteindelijk naar de Raad is gestuurd behelst een soort uitgekleed eindresultaat. Niet de versie van een vogeleiland die door een groot deel van de Deventer bevolking gewenst wordt. De gemeente neemt het beheer en renovatie over, maar geld voor dieren en dierverzorging komt er niet. Het College vindt dieren en verzorging geen taak van de gemeente. “ Een vogeleiland zonder vogels is ook een eiland”. Een jaarlijks benodigde subsidie van € 75.000 voor dierenaanschaf, -voedsel en -verzorging wordt dus niet verstrekt.

Tijdens de raadstafel van 10 april werd duidelijk dat alle coalitiepartijen en een aantal oppositiepartijen gaan instemmen met het Collegevoorstel. Een meerderheid in de Raad wil dus de Stichting Vogeleiland en al haar enthousiaste vrijwilligers met lege kooien laten staan. Woensdagavond 24 april vindt er een raadsvergadering plaats waar definitief gestemd gaat worden over het collegeplan.