Deze liggen binnen een afstand van een kilometer en worden veelal gebruikt door wandelaars en mensen die het landgoed komen bezoeken. De meest noordelijk gelegen overgang gaat dicht, de zuidelijk gelegen NABO, die tevens dienst doet als toegangsweg voor een woonboerderij, wordt een beveiligde overweg. ProRail heeft naar eigen zeggen de voorkeur voor een tunnel uitgesproken, maar dit zagen de omwonenden niet zitten. 

Besluit 

Volgens Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur bij ProRail, moesten verschillende zaken meegewogen worden in het besluit, waaronder veiligheid, bereikbaarheid en de kosten. “Het compromis is één overgang sluiten en één overgang beveiligen.” 

Die kosten worden vooralsnog geschat op 1,4 miljoen euro. Bij de aanpak van een dergelijke NABO nemen ProRail en het rijk de helft voor hun rekening. De betrokken regio betaalt de andere helft. Dat betekent in dit geval dat de gemeente Deventer en de provincie Overijssel elk een kwart van de kosten dragen. 

“Dankzij de samenwerking tussen ProRail, gemeente en provincie kunnen we nu deze stap zetten. Zo investeren we samen in Overijssel in veiligheid rondom overwegen”, zegt gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel over het akkoord tussen ProRail en de gemeente Deventer. Wethouder Frits Rorink is blij dat met de overeenkomst zowel het belang van de inwoners als het belang van veiligheid op het spoor gediend zijn. 

Start beveiliging 

Het bereikte akkoord zal worden besproken met omwonenden en andere belanghebbenden in Diepenveen, waarna een intentieovereenkomst opgesteld zal worden. Op basis daarvan zullen verdere plannen uitgewerkt worden. ProRail verwacht ergens in 2023 te kunnen starten met het beveiligen van de zuidelijke overweg bij het dorp. “Tot de realisatie in 2023 drukken we iedereen op het hart daar goed uit te blijven kijken”, besluit Wennekendonk. 

Dat het relatief lang duurt voor dat de werkzaamheden zullen beginnen, heeft er volgens een woordvoerder mee te maken dat het werk uiterst zorgvuldig moet gebeuren. “De inpassing van een AHOB luistert erg nauw. Het is een uitgebreide klus die gecertificeerd uitgevoerd moet worden, waar diverse rondes en inspecties voor nodig zijn. Het is bovendien specialistisch en tijdrovend werk, wat ook het kostenplaatje in perspectief zet.” 

Zo zijn er graafwerkzaamheden over een lengte van enkele kilometers nodig voor de diverse kabels en aansluitingen. Daarnaast moet het werk ingepland worden in een periode waarin er geen treinen rijden. Overigens is volgens de woordvoerder niet uitgesloten dat de werkzaamheden eerder kunnen beginnen. “Waar mogelijk zullen we versnellen. Dat is altijd het streven.”