Marian Geling, initiatiefneemster, is trots: ‘Het is geweldig om te zien hoe in het laatste decennium de Prokkelweek is uitgegroeid tot een inspiratie en voorbeeld voor de rest van het jaar. 

Prokkelweek is inclusie 

Nederland kan niet meer om het gedachtegoed van de Prokkelweek heen. In elf jaar tijd is de Prokkelweek verworden tot een springplank voor samen doen en samen leven. Wat dat betreft was het initiatief van de Prokkelweek zijn tijd ver vooruit. Prokkelweek was immers al een toonbeeld van inclusie voordat het een buzzwoord werd.

Tijdens de Prokkelweek vinden er losse activiteiten plaats georganiseerd op lokaal, regionaal en landelijk niveau, waarbij de Prokkelweek een opening biedt om verder te kijken. Door middel van een zogenaamde Prokkelstage lopen in een groot aantal verschillende bedrijven en op verschillende afdelingen mensen met een beperking mee. Regelmatig zorgt een Prokkelstage voor een reguliere baan bij een organisatie. Ruim 300 activiteiten staan inmiddels op de landkaart en dit aantal zal naar verwachting alleen maar groeien richting de Prokkelweek. 

Prokkelactiviteiten in de provincie Overijssel

– Baalderborg Groep actief in de Prokkelweek
– Resto VanHarte – Zwolle
– Darten voor mensen met een beperking in Deventer
– Prokkelen bij Golfbaan de Lage Mors Delden
– Aveleijn actief in de Prokkelweek 2018
– Prokkelbingo in Hengelo (Ov)
– Open repetitie shanty en smartlappen koor 1 plus 1 is 3 in Enschede
– 3-gangendiner bij Resto VanHarte Enschede de Roef met optreden van Aveleijn cliënten koor
– 3-gangendiner bij Resto VanHarte Enschede Stadsveld met optreden van Aveleijn band the Flying Birds
– Prokkeldag 2018 Enschede (genomineerd voor Gouden Prokkel)
– Politieagent voor een dag in Enschede
– Grolsch Veste en SwitchIT Solutions in Enschede
– De Truck Run in Enschede
– Prokkelen Philadelphia en Menzis Enschede 

Marian Geling, landelijk projectleider, is trots: ‘Het enthousiasme in wijken, op scholen en bij de overheid is heel groot. En ook hebben meerdere (internationale) bedrijven zich verbonden aan dit initiatief, van Nuon, Coöperatie DELA, Resto VanHarte, Restart, UWV tot Sodexo. Ook zij starten veelal met de ProkkelSterrenslag en gaan vervolgens door met beleidsProkkels of Prokkelstages op hun eigen vestigingen. De week inspireert tot duurzame samenwerking’. 

Nationale impact met Resto VanHarte 

Resto VanHarte, een organisatie die door heel Nederland te vinden is, is een prachtig voorbeeld volgens Geling. Bij Resto VanHarte zie je hoe de organisatie in staat is geweest om de Prokkelweek in te bedden op alle locaties: zij zetten hun deuren voor de buurt open om mensen met en zonder beperking te ontmoeten. Die kennismakingen leiden vaak tot Prokkelstages die dan weer kunnen leiden naar andere vormen van samenwerking. 

Participatie 

De Prokkelweek vraagt aandacht voor de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén week per jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal; Prokkelen draagt daar haar steentje aan bij. En vaak verrassend anders dan mensen denken. 

Lerend effect voor mensen met en zonder beperking 

Ieder jaar zien we ook het lerend effect van de activiteiten in de Prokkelweek. Niet alleen bij mensen met een beperking, maar zeer zeker ook bij de mensen zonder beperking. Steevast zie je mensen met elkaar omgaan vanuit veelal een belemmerende overtuiging. Dat mensen denken dat de ander iets niet begrijpt of hulp nodig heeft. Als die dan goedbedoeld geboden wordt en de ander laat blijken daar echt geen behoefte aan te hebben, dan verandert in een flits toch het wereldbeeld wat men van een ander heeft vastgezet. Zo leren we echt met en door elkaar. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marian Geling 06-27057594 of marian@prokkel.nl 

Meer achtergrondinformatie over de Prokkelweek, de grondleggers en financiers vindt u op http://prokkel.nl