Het project ‘Jij doet er toe’ startte in 2018 en loopt tot en met 2021. Het afgelopen jaar zijn 36 thuiszitters en voortijdig schoolverlaters door het project geholpen. Projectleider Anouk Rösken vertelt: “Ondanks corona is het ons gelukt om de individuele coaching en de verschillende groepsinterventies te continueren. De ‘nieuwe’ situatie vroeg om aanpassingsvermogen en creativiteit. Ik ben trots op het feit dat wij hierop snel hebben kunnen anticiperen, zodat ons project gewoon door kon gaan!” 

Van de 36 jongeren hebben 21 jongeren momenteel werk of zijn bezig met een opleiding. De overige 15 jongeren zijn zich aan het oriënteren en bezig de stap naar werk en/ of onderwijs te zetten.  

Anouk vervolgt: “In juni is er onderzoek gedaan naar ons project. Deelnemers zijn geïnterviewd en de volgende uitkomsten kwamen daaruit naar voren. De deelnemers geven de activiteiten en begeleiding van Raster allemaal een 8 of hoger. Zij spreken positief over Raster en raden het anderen ook aan. Vijf van de zes jongeren zijn door de jongerencoaches en -werkers gemotiveerd om weer naar school te gaan, op school te blijven of om een opleiding te gaan volgen.” 

De jongerencoaches en -werkers werken volgens de presentiebenadering waarbij afstemming belangrijk is. Zij werken oplossingsgericht en via motiverende gespreksvoering. Dit zorgt ervoor dat ze makkelijk in contact komen met de jongeren, aansluiten bij de wensen van de jongeren en vanuit positiviteit de jongeren in beweging krijgen richting school of werk. 

Doelstelling komend jaar  

In dit derde projectjaar van ‘Jij doet er toe!’ gaat de aandacht opnieuw uit naar jongeren die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen in het normale leven (school, thuis, werk en vrije tijd). Voor die jongeren biedt dit project individuele coaching en worden verschillende groepsinterventies ingezet, zoals het ervarend leren traject, sportgroep, worklab, young Leaders training.   

Alle interventies hebben als doel een vertrouwensband op te bouwen, te onderzoeken wat er speelt en waar ondersteuning wenselijk is. Jongeren worden bewust gemaakt van hun eigen talenten en vaardigheden en doen kleine succeservaringen op die ervoor zorgen dat hun zelfvertrouwen vergroot. Zo werken zij in kleine stappen aan hun doel; gericht op werk, school en toekomst. Om dit optimaal te kunnen realiseren blijft het belangrijk om goed contact te hebben met de jongere, het netwerk van de jongere, maar ook met onze netwerkpartners.  

Het project kent een bredere samenwerking waaronder met Deventer Werktalent, de gemeente, Etty Hillesum Lyceum en werkgevers die nauw betrokken zijn om dit project te laten slagen. Het ROC Aventus zorgt samen met Raster voor een opleiding op maat.