“Diversiteit is een ruimer begrip dan veel mensen in eerste instantie denken. Bij diversiteit denken veel mensen slechts aan etnische verschillen. Maar diversiteit omvat veel meer: verschillen tussen man en vrouw, jong en oud, hetero’s en homo’s, verschillende religieuze, levensbeschouwelijke opvattingen”, zo stellen De Geest en Melikoglu. 

Naast de proef met anoniem solliciteren stellen PvdA en GL voor om meer te investeren in bewustwording over de noodzaak tot diversiteit en gelijke behandeling. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook het versterken van het meldpunt discriminatie en specifiek het vergroten van de meldingsbereidheid door mensen. 

Het voorstel van de PvdA en GL kon rekenen op brede steun van de raad, met uitzondering van de VVD-fractie en een D66-raadslid. De VVD probeerde met een amendement de proef met anoniem solliciteren uit het voorstel van de PvdA en GL te halen. Voor de Gemeente Deventer is gelijkwaardigheid van mensen een vanzelfsprekendheid, zo stelde de VVD-fractie in het amendement. Daardoor is anoniem solliciteren niet nodig. Naast de VVD konden raadsleden Rietman en Sipman (D66) en Burger (CDA) zich in het amendement vinden maar een ruime meerderheid van de raad wees het amendement af.