De Nieuwe Oost 
De Nieuwe Oost is een organisatie die werkt binnen de disciplines popmuziek, theater, dans en literatuur. Zij begeleidt jaarlijks tientallen makers richting een zelfstandige beroepspraktijk. Het in Deventer gevestigde DNieuwe Oost | pop zocht samen met de OostNederlandse makers, podia en talentontwikkelaars naar een nieuwe organisatievorm en verdere versterking van de totale keten van talentontwikkeling in de popmuziek in Overijssel en Gelderland. 

‘Van Basis tot Booster’
Met 
het convenant ‘Van Basis tot Booster’ is voor de komende vier jaar een partnerschap gerealiseerd waarin de OostNederlandse makers en popmuziek optimaal kunnen functioneren en die een plek geeft aan muzikanten om artistiek te groeien en succesvol te zijn. Ook de Raad voor Cultuur bleek hier in de BISbeoordeling zeer van onder de indruk en is verheugd dat stevig wordt ingezet op popmuziek” door De Nieuwe Oost.  Met het convenant wordt kennis, netwerk, faciliteiten en financiële middelen gedeeld op een manier die binnen de BIS structuur en –aanpak geheel nieuw is.