In de Voorjaarsnota doet het college voorstellen voor de begroting later dit jaar. De nota is te vinden in het RaadsInformatieSysteem, https://deventer.raadsinformatie.nl/document/7662763/1. 

Inspraak op de Voorjaarsnota is mogelijk tijdens de raadstafel op 12 juni. Insprekers kunnen zich aanmelden via griffie@deventer.nl. Op woensdag 3 juli is vanaf 14.00 uur de raadvergadering over de Voorjaarsnota. Na besluitvorming vertaalt het college de Voorjaarsnota in de begroting voor komend jaar.