Volgens het ‘Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is het opvallend dat van 146 van de 384 leerlingen meer dan één keer een melding van kort verzuim werd gedaan door de school. Dit komt volgens de RMC omdat de complexiteit van de verhalen van leerlingen toeneemt en het meer tijd kost om problematiek op te lossen. De toename van het ongeoorloofd kort verzuim komt van alle onderwijssoorten, behalve het MBO. Daar nam het aantal meldingen af van 217 naar 207.

Naast de toename van kort verzuim is het aantal thuiszitters volgens de RMC licht toegenomen van 15 leerlingen in leerjaar 2017/2018 naar 17 in het vorig schooljaar. Het is echter onduidelijk of er daadwerkelijk meer thuiszitters zijn of dat er meer thuiszitters bij het RMC in beeld zijn. Wel meldt de organisatie dat aan het einde van het schooljaar voor 16 thuiszitters een oplossing was gevonden.

Deventer kent 15.249 leerplichtige en kwalificatieverplichte leerlingen. Kwalificatieverplichte leerlingen zijn jongeren van 18-23 jaar zonder startkwalificatie. Een HAVO/VWO diploma of MBO diploma geldt als een startkwalificatie. In 2018-2019 is team Leerplicht bij 3,1% van de 15.249 leer- en kwalificatieplichtigen in Deventer betrokken geweest.