Volgens de commissie was de planning krap en uiteindelijk niet haalbaar. Door het besluit om het onderzoek uit te stellen moet de raad tenminste één nieuw commissielid benoemen. Raadsleden De Niet, Noor en Elferink treden namelijk af.  De heren Van der Meulen en Groothuis blijven aan als commissielid.