Voorstelling

Het gelijknamige boek van Jules Verne uit 1873, een avonturenverhaal over een ongelooflijke, bijna niet te volbrengen reis, speelt een belangrijke rol in het leven van de personages in deze voorstelling. Op een plek ‘elders’ plamuren en schilderen de personages beroepsmatig een oneindige muur. De opkomende  herinneringen aan hun verleden worden steeds levendiger en de heimwee slaat steeds meer toe. Het lijkt onmogelijk om naar huis terug te keren. Net als in het boek zou dit een ongelooflijke en bijna niet te volbrengen reis voor hen betekenen.