Met de verkiezing wil Tegenlicht het woningtekort onder jongeren bij de horens vatten. Wat betekent het als we garageboxen inzetten voor de huisvestingsopgave? En dan specifiek voor jongeren zonder thuis?  

Vanuit deze innovatieve gedachte heeft de coalitie POWERHOUSES enkele naoorlogse wijken in Deventer onder de loep genomen om de mogelijkheden en kansen hiervoor te onderzoeken. Het onderzoek werd gedaan door Woonbedrijf ieder1 en stedenbouwkundigbureau SVP op basis van een pilotontwerp van I’M Architecten.  

In het onderzoek van SVP zijn voor de meest voorkomende situaties verschillende woonoplossingen bedacht: van een superkleine ‘box-in-box’ woning die in de garage wordt geschoven tot de ‘skinny‘, een echt huis van 48 m2. De woonoplossingen kunnen ook in andere wijken of andere steden worden uitgerold. Het vervangen van garageboxen voor functionele en esthetisch goede woonruimtes kan de buurt een positieve impuls geven. Juist daarom is in het onderzoek ook aandacht gegeven aan hoe de doelgroep, het woningtype en de buurt bij elkaar passen.  

Over de pioniers  

Dit initiatief is tot stand gekomen uit de coalitie POWERHOUSES: een samenwerking van Humanitas Deventer, KonnecteD (werkleerbedrijf Deventer), Stichting Zwerfjongeren Nederland en Woonbedrijf ieder1.  

Met deze partijen komen wonen, werken & opleiding, begeleiding & ondersteuning bij elkaar. Deze samenwerking biedt daarmee integrale arrangementen, (‘de basis op orde’) die thuisloze jongeren nodig hebben om kans te maken op een betekenisvol bestaan.  

Stemmen  

Van 21 april tot 5 mei kan je stemmen op de POWERHOUSES. Zo wordt de publiekswinnaar besloten. Breng je stem uit op de POWERHOUSES via https://pioniers.op.vpro.nl/over-pioniers