We hebben dit seizoen al wat afgelastingen meegemaakt die uniek waren, maar bij de Deventer Kanopolo vereniging schrijven ze geschiedenis.
De voetbalvelden in Deventer waren te droog of vol met engerlingen, maar alternatieven werden er telkens wel weer gevonden.
Of de DKV een alternatief zal vinden lijkt vrijwel uitgesloten. Het speelveld achter de gashaven is namelijk vrijwel leeggelopen door de record lage waterstand in de IJssel. Op de door de DKV gepubliceerde foto zie je zelfs de drempel in de havenmonding.