Onderwerp van debat (fictief)

De buslijn naar het Etty Hillesum Lyceum, locatie Boerhaave zit in de ochtendspits altijd vol. Daarom wil de gemeente Deventer extra bussen inzetten in de ochtendspits. We hebben daarover overleg gevoerd met de provincie Overijssel, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor deze vorm van openbaar vervoer. De provincie erkent het probleem maar heeft onvoldoende middelen om deze extra ritten volledig te financieren.

Om ons tegemoet te komen stelt de provincie voor om 50 procent van de extra kosten (à 50.000 euro) te financieren. De gemeente financiert de andere 50.000 euro. Tegelijkertijd ligt er het verzoek van dorpsbelangen Gorssel om de fietsverbinding van Gorssel naar het Etty Hillesum Lyceum, locatie Boerhaave veiliger te maken. De kosten hiervoor komen ook neer op 50.000 euro.

Verslagen van de leerlingen

1) D66

Wij zijn als klas vandaag naar het stadhuis geweest in Deventer. We waren verdeeld in 5 politieke partijen. Wij waren D66, en onze partij bestond uit: Stijn Termaat als woordvoerder en de 3 raadsleden: Berkan Taspinar, Tugrul Usta en Mark van Dijk.

Er werd gedebatteerd tussen de  5 verschillende partijen. Wij als partij waren tegen de stelling dat er € 50.000,- uit zou worden gegeven aan het openbaar vervoer.

We hebben hier veel geleerd. Voor ons was het belangrijk dat we onze meningen konden uiten. Ook was het erg leuk voor ons om mee te kunnen beslissen en zoiets ervaren. We waren vaak tegen de argumenten van de andere partijen.

Zo hebben we weinig vrienden gemaakt en stemde iedereen tegen ons. Helaas was Berkan ziek dus waren we in de minderheid, maar toch hebben we geprobeerd het beste er van te maken.

We hadden vele ideeën om het OV te verbeteren, zoals meer vrijwillige fietsenmakers en ook nog het idee om fietspaden te verbeteren, maar helaas hadden onze prachtige ideeën geen meerderheid bij de stemmingen.

 

2) GroenLinks

Amendement GroenLinks

Het voorstel van het College van de B&W was: dat er meer geld in bussen werd gestoken om precies te zijn 50.000 euro.

Wij als GroenLinks waren het daar niet helemaal mee eens. Wij als partij staan voor een groener Nederland en daarom willen we juist dat er meer geld word gestopt in de ontwikkeling van fietsen. Bijvoorbeeld fietspaden verbeteren.

Hiermee wilden wij er voor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren. Dit zou er ook voor zorgen dat meer mensen met de fiets gaan en dat is beter voor het milieu. En dat niet alleen, ook zouden de bussen minder vol worden.

 

3) PvdA

Wij als PvdA staan voor gelijkheid. Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt of welke afkomst je bent, iedereen heeft gelijke rechten. Ook staan andere zaken erg in het belang voor ons zoals onderwijs.

Het voorstel: Je hebt in totaal 100.000 euro te besteden, 50.000 euro van de gemeente en 50.000 euro van de provincie. Of je krijgt 50.000 van de gemeente en je besteed het aan de fietspaden tussen Gorssel en Deventer.

Onze motie: Wij als PvdA vinden dat er meer goedkopere elektrische fietsen moeten komen zodat de bussen minder vol gaan zitten. Dus gebruiken wij onze 50.000 euro voor onderzoek samen met Saxion naar goedkopere batterijen voor de elektrische fietsen, zodat meer mensen met de fiets gaan. Hierdoor is het reizen met de bus veiliger en makkelijker.

Ons voorstel is helaas niet aangenomen.

4) Gemeentebelang

Gemeentebelang heeft overlegd met onder andere de VVD over het openbaar vervoer. De bussen zijn namelijk te vol en de fietspaden zijn onveilig. Het voorstel was om 50.000 euro te investeren in een extra buslijn. Ons amendement was om de provincie te laten betalen voor een extra buslijn en het geld binnen de gemeente Deventer te gebruiken voor de fietspaden.

Gemeentebelang was helaas niet in de meerderheid. Maar GroenLinks had wel succes met de meerderheid. Hun idee was om wat geld van de bussen te gebruiken om de fietspaden te verbeteren. Wij waren ook voor GroenLinks, want zij hadden ongeveer dezelfde gedachtegang als Gemeentebelang. We hadden zeker veel goeie argumenten, maar helaas kan je niet altijd winnen. We hebben wel een keus met z’n allen kunnen maken en dat is wel belangrijk dat we met z’n alle samen er uit zijn gekomen.

5) VVD

Wij hebben als VVD gedebatteerd. We moesten net als alle partijen een amendement bedenken. Ons amendement was dat het geld van de gemeente besteed moest worden aan de lantaarnpalen in de stad zodat er in de avond meer licht is. Ook moet er geld zijn voor fietspaden. Want die moeten worden gecontroleerd en desnoods gerepareerd worden. Ook moesten we reageren op de amendementen van andere partijen.

Het debatteren ging over het voorstel van B&W. Dat voorstel ging over dat er meer bussen moesten komen, omdat de bussen overvol zijn. En ook moeten kinderen veilig naar school kunnen.

 

6) Raadverslaggever(s)

Wij van het Etty Hillesum Lyceum klas B1F hebben een debat gevoerd over het openbaar vervoer in gemeente Deventer. Wij hebben de politieke partijen gespeeld met journalisten. 

Gemeente Belang : hun amendement is dat de extra kosten gefinancierd moeten worden door de provincie.  Ze willen graag meer ruimte maken voor fietspaden. 

D66 : hun amendement is dat er vrijwillige fietsenmakers moeten komen in en rondom scholen. 

GroenLinks : hun amendement is dat er meer geld naar nieuwe en betere fietsen en fietspaden moet gaan. 

PvdA : hun motie is om de €50.000 te gebruiken voor onderzoek naar goedkopere batterijen voor elektrische fietsen. 

VVD : hun amendement is dat er meer verlichting moet komen langs fietspaden en controle en verbetering van fietspaden. 

Het debat

We hebben de leukste vragen uitgezocht en erin gezet die ze je nu.

VVD :

Gemeente Belang vroeg aan de VVD waar ze het geld vandaan gaan halen. Ze zeiden erop dat ze sowieso de 50.000 euro hadden.

PvdA :

GroenLinks zei dat als er elektrische fietsen kwamen er dan ook meer ongelukken gebeuren, omdat die harder gaan. Ze zeiden erop dat je een fiets zo kan maken dat je er maar een bepaalde snelheid mee kan fietsen.

D66 :

De VVD zei dat als er een ongeluk gebeurd het al te laat is om de fiets te repareren. Ze zeiden erop als de fietsen beter worden er minder ongelukken gebeuren.

Gemeente Belang :

De VVD vroeg of er wel ruimte is om de fietspaden te vergroten. Als er smalle fietspaden zijn en er komt een vrachtwagen langs dan wordt je nat en daardoor zijn de fietspaden niet veilig.

GroenLinks :

De D66 stelt dat als je slechte fietsen hebt en het fietspad is niet breder maakt dat niet uit. Ze zeiden erop we maken het fietspad niet alleen breder maar we repareren het ook.

Conclusies van het debat

Alleen het voorstel van GroenLinks werd aangenomen.