Tijdens de bijeenkomst zal er veel aandacht besteed worden aan de Buurtpreventie WhatsApp-groep, ook zal een beheerder van één van deze groepen aanwezig zijn om te vertellen hoe het werkt.

Verder kunnen er ook vragen gesteld worden aan de wijkagent, wijkmanager of iemand van het sociaal team. Kinderen en andere geïnteresseerden krijgen die middag ook de kans om een kijkje te nemen in een politieauto of een auto van het team Toezicht & Handhaving.