Ondanks het feit deze drie gemeenten niet meer gebruik maken van het leerlingenvervoer is volgens PlusOV is een personeelsuitbreiding noodzakelijk. Het personeelsbestand wordt in de nieuwe begroting van 22 fte naar 32 fte uitgebreid om ‘een normaal kwaliteitsniveau te bereiken‘. Tot deze maand was er zelfs sprake van 38 fte bij de organisatie om de planning voor het nieuwe schooljaar te realiseren. De extra personeelskosten voor 2019 komen uit op 7 ton.

In de brief aan de gemeente is te lezen dat het bestuur ‘de mening van de bezwaren van de betrokken gemeentes deelt maar van mening is dat een reële begroting de basis moet zijn voor voldoende kwaliteit van de uitvoering.’  Wel wijst het bestuur erop dat het extra benodigde personeel tijdelijk is en de organisatie moet afslanken naar 25 fte in 2023. Hoe dat gerealiseerd gaat worden blijkt niet uit de stukken.

Uitbreiding reserve doorgeschoven naar 2020

Naast de personeelsuitbreiding viel de gemeente Deventer ook over de voorgenomen uitbreiding van de financiële reserve. Volgens PlusOV worden de middelen uit deze reserve gebruikt ‘om de organisatie te hervormen naar een efficiëntere en kwalitatief goede organisatie.‘ Ook in de brief van PlusOV is te lezen dat ‘nog niet bepaald is hoe de stortingen vanuit de gemeenten worden ingevuld.’ De invulling van de reserve is in de begroting doorgeschoven van 2019 naar 2020.

Of de politiek in Deventer akkoord gaat met de extra kosten voor PlusOV moet nog gaan blijken.