Leerlingenvervoer

Door een voortdurende stroom van klachten de afgelopen jaren had de Deventer politiek geen vertrouwen meer in PlusOV en wilde zij voor zowel het leerlingen- als het vraagafhankelijk vervoer stoppen met de organisatie. Inmiddels heeft het college het plan om het leerlingenvervoer samen met Zutphen en Apeldoorn te regelen. Deze gemeentes zijn ook gestopt met PlusOV voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Vraagafhankelijk vervoer

Het vraagafhankelijk vervoer wordt voor Deventenaren met een beperking vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geregeld en uitbesteed aan PlusOV. Ook voor dit vervoer was besloten om bij PlusOV weg te gaan en te kijken naar alternatieven. Wethouder Rorink moest tijdens de raadstafel (woensdagavond) tekst en uitleg geven waarom het college toch weer met PlusOV in zee wil. Zo viel raadslid Henrike Nijman (CU) over de brief van het college aan PlusOV waarin werd meegedeeld dat ze toch weer met de organisatie vraagafhankelijk vervoer verder wil. ‘Als raad hebben we niet zoveel positie meer’, aldus de CU-fractievoorzitter.

Wethouder Rorink bestreed de teleurstelling van de gemeenteraad niet. Wel meende hij dat in zijn beleving gezegd was dat de keuzes van de andere acht gemeenten over PlusOV van belang waren. Het maakt nogal een verschil of iedereen stopt want dat kan consequenties hebben‘, zo beargumenteerde de wethouder. Redenen om voor PlusOV te kiezen was volgens Rorink ‘Het gegeven dat de andere gemeenten wel doorgingen, het vervoer bij PlusOV voor 70% bestaat uit het vraagafhankelijk vervoer en dat dit voor het grootste gedeelte goed gaat.’ 

Rorink vond ook dat ‘bij nader inzien de formulering van de brief naar PlusOV onvoldoende duidelijk was naar de raad. Het college had scherper moeten formuleren over het draagvlak van de raad in de brief’.  

Naast dat de raad weinig heil ziet in PlusOV is voor de gemeenteraad het gebrek aan vertrouwen van gebruikers in PlusOV als organisatie een belangrijk punt. Dit bleek uit de inspraak van Oorthuis van de Adviesraad Sociaal Domein en Hans Wind, Sociaal Ambassadeur en cliënt van WMO-vervoer.

Alternatief

Het enige alternatief is volgens het college zelf een aanbesteding voor het vraagafhankelijk vervoer uit te schrijven. De wethouder gaf aan dat de financiële consequenties hiervan ongeveer 3 ton aan uittredingskosten bedragen. Bovendien moet de gemeente extra capaciteit in de organisatie vrijmaken. Daarnaast stelt het college dat het onzeker is of de gemeente zelfstandig een beter kwaliteitsniveau kan realiseren.

Aan het einde van de vergadering bleek dat de raad volgende week verder wil praten over het voorstel van de raad. Dan blijkt of Deventer toch opnieuw met PlusOV in zee gaat.

Enkele raadsleden denken overigens wel na over hoe ze extra zekerheden of kwaliteitsborgingen in kunnen bouwen als besloten wordt door te gaan met PlusOV. Want het alternatief, zelf uitvoeren door de gemeente, brengt ook risico’s met zich mee.