Doel is om zo de leefbaarheid en de veiligheid op en om het plein te vergroten. De gemeente nam vorige week al extra maatregelen tegen de toegenomen overlast op de Beestenmarkt. Sindsdien geven borden aan dat er een samenscholingsverbod geldt, waar de politie en de gemeente intensief op handhaven.

(Tekst gaat door onder het filmpje)

Overlast

Met de maatregelen komt de gemeente tegemoet aan verzoeken van bewoners, die overlast ervaren. De gemeente heeft dus nu extra maatregelen genomen en wil het plein op termijn anders inrichten, zodat de Beestenmarkt minder aantrekkelijk wordt voor overlastgevers. 

Contact

De pleinbeheerder legt contact met de aanwezigen op het plein, en spreekt mensen aan die samenscholen, drugs gebruiken of te veel lawaai maken. Hij maakt dagelijks rapportages, die worden afgestemd met de politie en de gemeente. De inzet van de beheerder is voorlopig voor een periode van 8 weken, daarna volgt een evaluatie. 

Zie ook onderstaande artikel, met een interview met burgemeester Ron König over de overlast en de extra maatregelen. 

Burgemeester Ron König over de nieuwe maatregelen op de Beestenmarkt