De provincie zou er samen met gemeenten voor moeten zorgen dat de borden er nog voor de zomer staan. “Om de inwoners van Overijssel een realistisch beeld te geven van de gevolgen voor de omgeving” Billboards kunnen daarbij helpen, zo denken de partijen PVV, SP, Onafhankelijke Conservatieve Liberalen, Fractie Mooi Overijssel en Forum voor Democratie.

In Overijssel zullen de komende jaren, net als in andere provincies, veel windmolens en zonnepanelen verrijzen. De energie-regio’s (RES) Twente en West-Overijssel hebben samen voorstellen ingediend om in totaal 3,1 terawattuur aan duurzame energie op te wekken. Daarvoor zijn een paar honderd windmolens of een paar duizend voetbalvelden aan zonnepanelen nodig.

Gevolgen niet in beeld

De partijen stellen dat de plaatsing van één of meerdere windturbines of de aanleg van een zonnepark ‘veel gevolgen met zich meebrengt ten nadele van de omgeving’, en dat nog niet alle inwoners van de provincie een duidelijk beeld hebben van die gevolgen.

Het voorstel wordt volgende week besproken in de Overijsselse Staten. De indieners van het voorstel hebben daarin geen meerderheid. Ze hebben voor hun voorstel dus steun van meerdere andere fracties nodig.

Bron: RTV Oost