Het betreft een pilot voor de horeca aan Brink, het Grote Kerkhof en Grote Poot. Die moet ook uitwijzen of de belasting voor omwonenden niet te veel toeneemt.  

Bezoekers zijn steeds meer op zoek naar beleving, muziek en live-cooking dragen daar aan bij. En, vooral als  de temperaturen weer oplopen, is er  behoefte de openingstijd van terrassen met een uur te verlengen tot 02.00 uur.  

Om het woon- en leefklimaat te beschermen gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn dat de muziek niet versterkt mag zijn, er per plein slechts 1 optreden per weekeinde is tot uiterlijk 22 uur en zondag tot 20 uur. Voor live-cooking geldt tot uiterlijk 22 uur en niet op open vuur. 

Het voornemen wordt voor inspraak vrijgegeven, waarna het college een definitief besluit neemt.