Er zullen in totaal drie pilots draaien in Overijssel. Elk met een eigen karakter. Ze verschillen van elkaar qua omvang, ambitie, soort eigenaar, type grond en type gebouwen. Energievisie voor erfgoed geeft zo een goed beeld van de diverse energiemogelijkheden voor het uiteenlopende erfgoed.

De ambitie bij Abdij Sion is in eerste instantie energie te besparen om de exploitatie rond te krijgen. Op langere termijn is het streven energieneutraal te zijn.

Natuurlijk is het altijd de vraag of eigenaren financieel gezien kunnen overgaan tot het nemen van stappen. Ook moeten de omwonenden altijd worden meegenomen in de besluitvorming en moeten vergunningen worden aangevraagd om aanpassingen te doen. Marieke van Zanten: “Maar daarom zitten we nu al aan tafel met bijvoorbeeld de monumentencommissies. Zodat we een concreet plan hebben met een breed draagvlak, dat als motivatie bij een vergunningaanvraag kan worden ingezet.”

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).