WW in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe daalt tot onder 10.000 uitkeringen 

Eind juni 2018 verstrekt UWV 9.898 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 3,8% (-391 uitkeringen). Dat is iets minder dan de landelijke daling van 4,3%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 25,9%, oftewel 3.467 uitkeringen. Deze afname is groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,6%). 

WW-uitkeringen in Twente dalen sterker dan landelijk 

Eind juni 2018 verstrekt UWV 10.084 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 5,2% (-557 uitkeringen). Dat is meer dan de landelijke daling van 4,3%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Twente is 28,1%, oftewel 3.937 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,6%). 

Sterkere afname WW-uitkeringen in Regio Zwolle dan landelijk 

Eind juni 2018 verstrekt UWV 8.140 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 6,3% (-547 uitkeringen). Dat is meer dan de landelijke daling van 4,3%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 28,4%, oftewel 3.228 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,6%). 

Toenemende personeelstekorten 

De dalende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord hangen samen met de aanhoudende economische groei. Deze groei zorgt echter ook in toenemende mate voor personeelstekorten. Steeds meer werkgevers hebben moeite om hun vacatures te vervullen. UWV laat met de publicatie “Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen” zien voor welke beroepen dit geldt. De lijst wordt groter. Een paar jaar geleden waren er vooral tekorten in de techniek en ICT. Nu zijn er steeds meer beroepen waarvoor werkgevers moeilijk mensen kunnen vinden. Naast technische en ICT beroepen, gaat het bijvoorbeeld om verschillende soorten chauffeurs, verpleegkundigen, docenten exacte vakken, klantcontactmedewerkers, restaurantkoks en hoveniers. Ook in Overijssel en Gelderland Noord zijn er voor deze beroepen vaak personeelstekorten. 

Oplossingen uit de praktijk 

UWV onderzocht welke oplossingen werkgevers toepassen om personeel te vinden voor hun moeilijk vervulbare vacatures. De uitkomsten van deze inventarisatie staan in de publicatie “Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk”. Soms is de oplossing snel gevonden, door intensiever te werven, functie-eisen aan te passen, betere arbeidsvoorwaarden te bieden of medewerkers vragen meer te werken. Als dit niet afdoende is, kunnen werkgevers aan andere manieren denken. Het overzicht geeft hiervoor 24 oplossingen, verdeeld over drie strategieën: nieuw talent aantrekken, het werk anders organiseren en personeel binden en boeien. 

In Overijssel en Gelderland Noord zijn er veel initiatieven om personeelstekorten te verminderen. Zo organiseerde Regio Zwolle met verschillende partijen een rondleiding bij twee logistieke werkgevers. Werkzoekenden kregen daarbij voorlichting over de mogelijkheden en opleidingen in de logistiek. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe start in september het eerste brede opleidingstraject voor zorg en welzijn. Het project Verbrede Leerpaden is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om te werken in deze sector. Dit kan vanuit een bestaande baan bij een andere werkgever, vanuit een uitkeringssituatie, maar ook bijvoorbeeld binnen de eigen zorgorganisatie. In Twente gaat het Project Virtual Reality binnenkort van start. Een aantal branches met grote personeelstekorten worden extra belicht bij werkzoekenden. Het doel is om de, vaak verkeerde, beeldvorming over beroepen in deze branches bij te stellen. Hiervoor worden Virtual Reality / 360° filmpjes ingezet. Dit stelt werkzoekenden in staat om een kijkje te nemen bij werkgevers, alsof ze er zelf zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld de klantcontactcenterbranche.