Wethouder Liesbeth Grijsen: “Enerzijds is er steun voor deze ontwikkeling die Deventer economisch sterker maakt. Anderzijds zijn er zorgen bij omwonenden en erfgoedpartijen. Wordt de ontwikkeling niet te groot en te hoog voor deze plek? We hebben goed geluisterd en de randvoorwaarden aangescherpt. Topicus zal moeten tonen dat de ontwikkeling kwaliteit toevoegt voor Deventer en goed past in de omgeving.” 

Nog geen plan 

Het Ontwikkelperspectief Topicus Carré geeft aan Topicus de randvoorwaarden mee voor de ontwikkeling. Als de gemeenteraad dit heeft vastgesteld, kan Topicus het plan gaan uitwerken in een Masterplan Topicus Carré. Ook in deze fase worden belanghebbenden betrokken. Nadat de gemeenteraad het Masterplan heeft goedgekeurd, volgt de fase van het concrete bouwplan dat door een bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Ook daarbij worden belanghebbenden betrokken en beslist de gemeenteraad. 

Aanscherping kader 

Op basis van de inbreng is het Ontwikkelperspectief op verschillende punten aangescherpt. Zo wordt in de volgende fase, het maken van een masterplan, een kwaliteitsteam van deskundigen ingesteld dat meedenkt over de definitieve invulling van volume, hoogte, schaal en maat. Een hoogteaccent blijft tot de mogelijkheden behoren. 

Stadscampus 

De ontwikkeling van het Topicus Carré sluit aan op de ambitie voor een Stadscampus bij het station. In dit gebied werken kennisbedrijven, onderwijs en overheid samen om ervoor te zorgen dat Deventer aantrekkelijk blijft voor bedrijven en jong talent. Topicus voorziet dat de strijd om talentvolle ICT-medewerkers aan te trekken en te behouden de komende jaren nog veel heviger wordt. Een locatie waar onze medewerkers kunnen werken, leren, wonen en ontspannen midden in de samenleving, is voor het bedrijf van strategisch belang.