Palmpasen wordt gevierd op de zondag voor Goede Vrijdag en Pasen. Dat is de dag dat de kerk nadenkt over het moment dat Jezus op een ezeltje triomfantelijk Jeruzalem binnen rijdt.

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ (Matteüs 21 vers 6-9)