Leefbaar platteland

Voorzitter Ilse Duursma legt uit waarom de OVKK in kaart brengt hoe in Overijssel gewerkt wordt aan een leefbaar platteland: ”Hoe kunnen we onze grote netwerk inzetten en met welke dienstverlening is onze achterban het beste geholpen. We zien meer dan voldoende uitdagingen om het platteland van Overijssel leefbaar te houden. Er is genoeg te doen, maar wat pak je als eerste op? Daar hebben we ideeën bij, maar we willen dat onze ideeën passen bij de praktijk waar mensen in Overijssel mee te maken hebben. Daarom heeft het OVKK een korte vragenlijst opgesteld. Hoe meer mensen die invullen hoe beter we weten wat er speelt”.  

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is op dit moment bezig met het opstellen van een programma leefbaar platteland. “We vinden het belangrijk dat de plannen die gemaakt worden door de provincie passen bij de dagelijkse praktijk. Daarom gaan we de resultaten van de enquête delen met de provincie. Het invullen van de vragen kost nog geen vijf minuten”. laat voorzitter Duursma weten.

De resultaten worden dus gedeeld met de provincie zodat zij dit kunnen gebruiken bij het maken van de plannen.

Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen

De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen is een organisatie van plaatselijke belangenorganisaties en dorpshuisbesturen. Waarbij ze geloven in een beter, leefbaar Overijssel met een vitaal platteland waar de inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun dorp.

De enquête is te vinden op de website van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen.