RES Cleantech Regio 

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, ondernemers en onderwijs in de regio. Voor de RES is in de Cleantech Regio samengewerkt door gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel. 

Gesprekken met raden en inwoners van onze regio 

Het RES-proces is de komende weken voorzien in raads- en inwonersbijeenkomsten om reacties op de Concept-RES in de samenleving op te halen. Inmiddels hebben ze echter te maken met een crisis van ongekende omvang en leven ze in een werkelijkheid waar ze zich zorgen maken over de volksgezondheid en de gevolgen van het corona-virus in de samenleving. Op alle overheidsniveaus en in de samenleving is de focus nu vooral gericht op het zo goed mogelijk laten doorgaan van de cruciale processen. Dit betekent dat de gesprekken met raden en inwoners georganiseerd worden op het moment dat dit weer veilig mogelijk is. Ze brengen het Concept RES nu naar buiten omdat openbaarheid in dit proces belangrijk is, zodat iedereen er kennis van kan nemen. De besluitvorming over de concept-RES zal op een later moment plaatsvinden wanneer normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is. 

Duurzame samenleving in een duurzaam landschap 

Een Regionale Energie Strategie maken is zeker geen eenvoudige opgave. Want we leven bij ons in de regio in een heel mooi stukje Nederland. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. En tegelijkertijd weet RES Cleantech dat er geen andere weg is. Want als RES Cleantech niets doet aan het klimaat, dan zal het klimaat wel iets met ons doen. RES Cleantech werkt hard aan een schone, duurzame economie en samenleving in een mooi en duurzaam landschap. 

Een Cleantech bod 

In Nederland zijn er afspraken gemaakt over duurzame energie in het Klimaatakkoord. De 30 regio’s in Nederland samen is gevraagd om in 2030 totaal 35 TWh aan duurzame energie op te wekken. TWh is terawattuur, een eenheid voor energie. Onze regio is voortvarend aan de slag gegaan om te bepalen wat onze bijdrage hierin kan zijn. Samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coöperaties, en andere belanghebbenden, hebben ze input opgehaald, nagedacht en gewerkt aan het concept-bod RES. Hierin beschrijven ze wat, waar, waarom en hoe, ze in de komende jaren met de duurzame opwek van zon- en windenergie een forse reductie van CO2 willen realiseren. deze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TWh. Deze bijdrage bestaat uit 0,78 TWh aan zonne-energie en 0,45 TWh aan windenergie. Het concept-bod getuigt van ambitie en samenwerking. 

Het vervolg 

Het delen van de Concept-RES doen zij vanuit de wetenschap dat zij het op dit moment niet kunnen opvolgen met een goede afstemming met volksvertegenwoordigers en samenleving. In overleg met het Nationaal Programma RES wordt bekeken wat de consequenties zijn van het corona-virus op het RES-proces. Vooralsnog houden ze er rekening mee dat 1 juni 2020 als datum voor aanlevering van de Concept-RES niet haalbaar is. Voorop staat dat deze regio, wanneer het weer veilig mogelijk is, de gesprekken met volksvertegenwoordigers en inwoners voeren voordat de Concept-RES als volwaardig bod van onze regio wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES. 

Digitaal RES-platform 

U vindt de Cleantech Concept RES en alle informatie over de totstandkoming van de RES op het digitaal RES-platform