Deze gevestigde cultuur- en sportevenementen zijn van hoge kwaliteit, geven Overijssel kleur en versterken de aantrekkelijkheid van de provincie voor inwoners en bezoekers. 

Er zijn hiervoor 53 aanvragen ingediend, er zijn 15 aanvragen gehonoreerd, waaronder onze drie Deventer evenementen:  

• Deventer Op Stelten  

• Deventer Boekenmarkt  

• Dickens Festijn.  

Di betekent dat Deventer de komende vier jaar voor deze evenementen kan rekenen op provinciale subsidie.