Regionale Energiestrategie

De gemeenten, provincie en de waterschappen in West-Overijssel hebben met elkaar een concept-Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Daarin wordt beschreven hoe het overstappen op duurzame energiebronnen in deze regio eruit kan zien. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat inwoners zelf eigenaar worden van wind- en zonneparken; zelf opwekken, zelf gebruiken. Dat is een prachtig ideaal, maar er is een kans dat het een droom blijft. En dat is volgens de ChristenUnie een gemiste kans.  

Inwoners wijzen de ChristenUnie op de belemmeringen; frustrerende, en vaak onnodige hobbels die in de weg staan. Er zijn groepen Overijsselaars die een groot dak vol met zonnepanelen willen leggen. Wat blijkt is dan dat er geen aansluiting op het netwerk gerealiseerd kan worden, want een grote commerciële ontwikkelaar heeft die capaciteit al gereserveerd. 

Windturbines en zonnevelden

De ChristenUnie in West-Overijssel wil dat er werk gemaakt wordt van windturbines en zonnevelden waar inwoners direct van profiteren. Daar moeten gemeenten en de provincie als aandeelhouders van de netbeheerders mee helpenZe kunnen problemen die optreden bij de netbeheerders aankaarten en vragen om actie. De ChristenUnie-fracties in West-Overijssel willen meer transparantie over de reserveringen, zodat lokale partijen die energie willen opwekken kansen krijgen. Daarvoor behoren er heldere spelregels over de toekenning van de reservering gelden, zodat energie bij inwoners niet verloren gaat.  

Ambities

De concept-Regionale Energiestrategie bevat vooralsnog ambities. Concrete zoekgebieden, waar die windturbines en zonneparken en -daken, moeten komen zijn er in de meeste gemeenten nog niet. Daarom roept de ChristenUnie alle gemeentebesturen en de provincie in West-Overijssel op om die zoekgebieden met inwoners en energiecoöperaties in te vullen. Zo krijgen inwoners ook een voorsprong om succesvolle projecten van de grond te trekken. Daardoor wil de ChristenUnie voorkomen dat de energietransitie vooral iets blijft van de overheid en grote investeerders

Om een succes te maken van de Regionale Energiestrategie moeten volgens de ChristenUnie gemeenten en provincie meer ruimte geven aan inwoners. Ze moeten inwoners en energiecoöperaties de kans geven om met plannen te komen.