Op 20 maart 2021 namen de burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen het initiatief voor die oproep. Ook de zes Overijsselse gemeenten kennen een grote Molukse gemeenschap. De burgemeesters van deze gemeenten ondersteunen de oproep van harte. 

Erkenning is ook volgens de Overijsselse burgemeesters van groot belang. De Molukse gemeenschap voelt nog iedere dag de pijn uit het verleden. Met de erkenning van het aangedane leed in het verleden, willen de burgemeesters de Molukse gemeenschap kracht geven om in vertrouwen vooruit te durven kijken.