De meeste scholen verbruiken enorm veel energie. Dat kan minder! Aandacht voor gedrag is daarbij stap één. Extra isolatie heeft immers niet zo veel nut als iedereen de deuren en ramen open laat staan. Het blijkt dat 10% energiebesparing makkelijk haalbaar is zonder enige technische ingreep. Maar dan moet wel iedereen meewerken! Daarom voeren leerlingen tijdens de e-BATTLE, van januari tot juni 2020, hun eigen energiebesparingscampagne. 

De leerlingen proberen met hun campagne zo veel mogelijk mensen te inspireren om zo veel mogelijk energie te besparen. Hoe ze dit doen, bepalen ze zelf. Tijdens de Final BATTLE op het provinciehuis in Zwolle nemen de schoolteams het tegen elkaar op. De beste campagne wordt beloond met de hoofdprijs! De e-BATTLE is voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en deelname is kosteloos. Scholen kunnen zelf bepalen of ze de campagne met één klas, meerdere klassen of een team uit verschillende klassen uitvoeren.  

Informatie en aanmelden 

Interesse? Stuur dan vóór 18 oktober een mail naar Loet van der Heijden (heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl) met vermelding van de naam van de school en contactpersoon. Er wordt dan contact met u opgenomen. Of bel met (038) 425 09 78 (ma t/m do).