Onvoldoende aandacht “Het onderwerp basisvaardigheden is bij de provincie Overijssel ‘verstopt’”, schrijft de Raad in een kritisch rapport. “Hiermee krijgt het onderwerp onvoldoende prioriteit en aandacht. Deze onbekendheid zorgt ervoor dat signalen van laaggeletterdheid niet worden herkend en nauwelijks bespreekbaar worden gemaakt.”

Lezen en schrijven

De provinciale PvdA-fractie wil dat de provincie snel meer aandacht en energie stopt in het bestrijden van laaggeletterdheid. “Alle Overijsselaars moeten kunnen lezen en schrijven,” vindt PvdA-fractievoorzitter Annemieke Wissink. “Het zijn niet voor niets basisvaardigheden. Mensen die niet goed kunnen lezen lopen tegen een heleboel problemen aan. Ze hebben moeite met solliciteren, met het lezen van een bijsluiter. Ze kunnen hun kinderen niet helpen met hun huiswerk.”

“Laaggeletterdheid is een hardnekkig probleem. De drempel om hulp te zoeken is hoog, en het is niet makkelijk om een taalachterstand te verhelpen. Maar er zijn genoeg projecten die goed werk doen in Overijssel, bij bibliotheken, met taalcoaches en taalambassadeurs. Laten we om te beginnen die mensen de middelen en de aandacht te geven die ze nodig hebben om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te helpen.”