Jaarlijks worden er in Nederland 151 ziekenhuisopnames per 10.000 65-plussers gemeld als gevolg van een accidentele val. Ondanks dat ernstige val incidenten onder 65-plussers overal in Nederland voorkomen, zijn er verschillende provinciale en lokale trends te zien. Zo is het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per jaar door een val ongeluk relatief laag in Overijssel (141 per 10.000 senioren). Alleen in Zeeland (98), Flevoland (111) en Friesland (132) is dit aantal lager.

Ook op gemeentelijk niveau zijn er grote verschillen, blijkt uit het onderzoek. Zo vinden in Overijssel relatief de meeste ernstige incidenten plaats in Hengelo (165 per 10.000 senioren). Ook in Deventer (159) en Zwolle (158) is dit aantal ziekenhuisopnames relatief hoog. 

Binnen de provincie lijken ouderen in Staphorst het minst vaak hun evenwicht te verliezen met ernstige gevolgen. Hier worden jaarlijks ‘slechts’ 101 val incidenten gemeld per 10.000 65-plussers. Ook worden er relatief weinig senioren uit Steenwijkerland (103) en Haaksbergen (114) opgenomen na een accidentele val.

Wilt u meer achtergrondinformatie of nuttige informatie om een valongeluk te voorkomen? Klik dan hier voor het kennisoverzicht van het onderzoek.