De Woonkeuken is een groot netwerk van mensen – van corporatiedirecteur tot hoogleraar en van wethouder tot bouwondernemer – die actief zijn binnen de Overijsselse vastgoedwereld en met elkaar werken aan urgente maatschappelijke thema’s. De provincie Overijssel ondersteunt De Woonkeuken.  

Gedeputeerde Monique van Haaf: “Een goede samenwerking met partners leidt tot innovatieve oplossingen voor binnensteden en de vastgoedopgave voor de komende jaren. Dat lijkt een open deur maar het is niet vanzelfsprekend”. Overijssel kiest bij de bouwopgave voor een ‘bottom-up’-aanpak in nauwe samenwerking met de markt. “Openheid en vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden. Met de Woonkeuken hebben we met elkaar een goed netwerk gebouwd, waar ideeën worden gedeeld en, waar mogelijk, ook gerealiseerd” stelt Monique Van Haaf. 

Kansen voor pleinen en buurten in Zwolle, Twenterand en Deventer 

De Stadsbeweging, ook aanwezig op de PROVADA, richt zich op de ontwikkeling van stadscentra in de brede zin van het woord. Het doel van de Stadsbeweging is, om stadscentra ook voor de toekomst levend en vitaal te houden. Ook een aantal architectenbureaus liet zich tijdens de beursdag uitdagen. Met presentaties toonden zij waar zij kansen zien voor een aantal pleinen en buurten in de gemeenten Zwolle, Twenterand en Deventer. Gebieden, die nu nog te maken hebben met verpaupering en leegstand. Een deskundig panel, dat bestond uit een mix van overheid en markt, sprak daarna met de architecten door over hun plannen en de haalbaarheid hiervan.