Overijsselse aanvragen voor energiesubsidies
Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen aanspraak maken op twee landelijke subsidieregelingen; de SEEH voor energiebesparing (zoals isolatiemaatregelen) én de ISDE voor de productie van duurzame energie.  

In een gemiddelde Nederlandse gemeente werden in 2017 per 10.000 huishoudens 27,9 SEEH subsidies aangevraagd. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 ISDE subsidies aangevraagd. 

In de provincie Overijssel liggen de aantallen aanvragen fors hoger. Zo vroegen Overijsselaars in dezelfde periode 50,6 SEEH subsidies aan per 10.000 huishoudens. De ISDE subsidie werd gemiddeld zelfs 93,5 keer aangevraagd per 10.000 Overijsselse huishoudens. 

Ruim kwart Overijsselse gemeenten biedt energiesubsidie aan 

Naast de twee landelijke energiesubsidies, kan men ook lokale subsidies aanvragen voor het verduurzamen van de woning. Deze aanvullende financiële regelingen worden momenteel aangeboden in 41 procent van de 146 Nederlandse gemeenten. Naast subsidies van gemeenten worden deze ook aangeboden door waterschappen en provincies. 

Van de 25 gemeenten die Overijssel telt, bieden 7 gemeenten een lokale energiesubsidie aan; Hof van Twente, Raalte, Zwartewaterland, Wierden, Almelo, Deventer en Dalfsen. Het volledige onderzoek met een overzicht van alle Overijsselse gemeenten is opgenomen in de kennisbank van Vattenfall.