Nieuwe plannen
Ook in Den Haag, waar nieuwe plannen voor de natuur, het milieu en het klimaat op stapel staan, kijkt men naar het platteland. De initiatiefnemer achter Leefbaar Platteland, Gedeputeerde Roy de Witte, is verheugd dat alle partijen van de Provinciale Staten het plan steunen dat de grote landelijke opgaven en de eigen lokale leefbaarheid op dezelfde agenda zet. De Witte: “Landelijke aandacht is zeker nodig, maar er speelt zoveel meer. De afgelopen maanden hebben we in werkbezoeken door de hele provincie veel informatie opgehaald. Mensen weten zelf heel goed wat er nodig is, maar dan wel vanuit lokale tradities en verbondenheid. Daar gaat dit plan over.” 

Leefbaar platteland
Overijssel staat van oudsher voor lokale initiatieven, maatschappelijke samenwerking, ondernemerschap en participatie. Een leefbaar platteland is geen nieuw thema. Wel nieuw is dat de ontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland zo integraal en zo lerend worden opgepakt. De Witte: “Ik zie veel lokale initiatieven die het platteland in beweging houden. Aan de andere kant zie ik ook mensen die klemlopen omdat ze te lang doorgaan op dezelfde weg. Of omdat ze de toekomst te onzeker vinden. Daar kunnen wij met dit plan bij helpen. Door slim te netwerken komen mensen bij de kennis, de contacten, de middelen en de inspiratie om weer zelf te gaan organiseren. Dat initiatief en zelforganiserendvermogen van inwoners is de kracht van het platteland en de sleutel voor succes. Leefbaar Platteland is alleen een duwtje in de rug.” 

Drie sporen
Plattelandsagenda, netwerk en subsidie De provincie Overijssel investeert met dit plan op drie sporen. Allereerst komt er een plattelandsagenda die het evenwicht zoekt tussen stad en buitengebied, landelijke programma’s en lokale ambities en natuur en leefbaarheid. Het tweede spoor is een netwerk van kennispartners. Leefbaar Platteland ziet lokale kracht als de motor achter leefbaarheid. Het netwerk verrijkt die lokale kracht met wetenschap, data en kennis van partners. Als derde spoor komt er een subsidie voor projecten die lange termijn bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. 

Op 1 september wordt verwacht de subsidieregeling open te stellen.