Begin mei 2020 heeft Natuur en Milieu Overijssel ruim 13.000 mensen uit haar netwerk aangeschreven met de vraag om mee te denken over veerkracht.  Dit betrof mensen uit alle lagen van de samenleving, uit bedrijfsleven, landbouw, natuurorganisaties, buurtgroepen en overheden. 

“Sinds de uitbraak van het coronavirus staat ons leven volledig op z’n kop.” schreef Natuur en Milieu Overijssel aan hen.  “Duizenden mensen zijn door het virus getroffen, met vaak heel ernstige gevolgen. Deze situatie doet een beroep op onze veerkracht en ons aanpassingsvermogen. Graag horen we welke mogelijkheden jij ziet voor een meer duurzame en veerkrachtige economie.” Hierop zijn veel reacties binnen gekomen van mensen met onderling zeer verschillende achtergronden. Vaak inhoudelijk, uitgebreid en goed doordachtDeze reacties geven, in hun samenhang, een goed beeld van hoe er wordt gedacht over de wederopstanding na corona en de mogelijkheden om daarbij de veerkracht van de samenleving en economie te versterken.  

Een greep uit de reacties

In de reacties lezen ze het belang terug van goed onderwijs, een sterke basis bij de toekomstige volwassenen: “Begin bij de basis. Leerlingen op school in lessen duidelijk maken dat hergebruik van spullen belangrijk is. De weggooi-maatschappij op de schop.” Ook de noodzaak voor kortere ketens, en een daarbij passend prijsbeleid worden meer dan eens benoemd: “In een veerkrachtige economie krijgt een producent een eerlijke prijs voor zijn product!”

Het verslag van de raadpleging geeft een beeld van de betrokkenheid en mening van de inwoners van Overijssel bij dit onderwerp. Met als belangrijkste conclusie: ‘We kunnen heel veel. Ook ons aanpassen als het echt moet.’ Nieuwsgierig naar de rest van het verslag? Die vind je hier!