INFORMATIE STICHTING MSD

Stichting Mediastad Deventer (MSD) houdt de inwoners van de gemeente Deventer dagelijks op de hoogte van het lokale nieuws. Een mix van nieuwsprogramma’s, informatieve programma’s, achtergrondreportages, muziek, tekst-tv en social media zorgt ervoor dat kijkers en luisteraars altijd weten wat er in hun omgeving gebeurt. De gemeente Deventer bestaat naast de stad Deventer uit de woonkernen Bathmen, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar en heeft anno 2016 een kleine 100.000 inwoners.

 

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter P. Tijhuis
  • Secretariaat R. Mol

Contactgegevens: Postbus 560, 7400 AN Deventer. Email: redactie@deventerrtv.nl. Tel. nr.: 0570 64 55 30.

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor werkzaamheden, anders dan vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling: De Stichting heeft tot doel:

1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Deventer.

2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente Deventer leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

3. De Stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente Deventer.

4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de Stichting bevorderlijk zijn.