Verkeersveiligheid verbeteren 

Op dit kruispunt vonden in de periode 2009 – 2016 achttien verkeersongevallen plaats. Uit een analyse blijkt het vooral om voorrangsongevallen te gaan. Dat was aanleiding voor de provincie Overijssel om met gemeente en bewoners, de verkeersveiligheid daar te verbeteren. Belangrijk onderdeel was de aanleg van een rotonde. Ook is het goed om de snelheid te beperken. 

Snelheid naar 50 

Daarom is besloten dat de snelheid teruggebracht wordt naar 50 km/h door de komgrens aan te passen op het betreffende weggedeelte. De provincie past de inrichting van het betreffende wegvak daar op aan.