De oud-medewerker was bij de gemeente in dienst en was werkzaam bij de Kredietbank Salland. Door misbruik te maken van oude autorisaties en autorisaties van anderen werd door deze persoon een jaar lang kleine bedragen naar een eigen rekening overgemaakt.

Volgens de gemeente handelde de medewerker alleen en zijn geen cliënten van de gemeente benadeeld door deze verduistering.

Voor de gemeente is de zaak aanleiding om werkprocessen en autorisaties opnieuw tegen het licht te houden en waar nodig aan te scherpen. Naast aangifte wordt het verduisterde bedrag teruggevorderd van de oud-medewerker.