Het openbare toilet voor invaliden blijft altijd toegankelijk. Ook spant de nieuwe eigenaar zich in om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.Vastgoed VBN wil een museum (met museumwinkel), horeca en winkels en ateliers op de begane grond aan de Kleine Overstraat. Verder komen er woningen zowel op de begane grond als op de verdiepingen. De kleine Overstraat wordt levendiger door openingen in de  gevels  en met een  toegang tot de binnentuin.  

Mening inwoners 

De inwoners van de stad konden via een peiling op internet een voorkeur voor één van de vier plannen aangeven. Ook tijdens de informatieavond konden bezoekers via een formulier aangeven welk plan hun voorkeur heeft. Het plan van Vastgoed VBN  kreeg met 1360 stemmen de meeste steun.  

Beoordeling kwaliteit       

De plannen zijn beoordeeld op vooraf gestelde criteria. Hoe wordt omgegaan met de overgang van een woongebied naar een winkelgebied? Wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie van het gebouw dat ooit een Gasthuis was? Wat doet het plan met de zijstraat, de Kleine Overstraat? En is het plan duurzaam en energiezuinig? Bij deze beoordeling kwam het plan van Vastgoed VBN ook als beste uit de beoordeling. 

Verder proces 

Vastgoed VBN werkt het plan verder uit en zal voor 1 mei 2019 de eerste stappen zetten in de bestemmingsplanprocedure. Na vaststelling van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning kan met de verbouw worden begonnen.