Meldpunt Discriminatie Deventer en COC Deventer laten weten het bijzonder spijtig en pijnlijk te vinden vertegenwoordigers de verklaring hebben ondertekend. “Wij van mening dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden. Uiteraard onderschrijven wij de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, maar wij menen dat de verklaring indruist tegen de norm van gelijkwaardigheid van ieder mens, “ aldus de organisaties. “Het tekenen van de verklaring getuigt niet van een veronderstelde verantwoordelijkheid om de rechten van een ander niet te schenden.”

Ook roepen het Meldpunt Discriminatie en COC Deventer om een melding of aangifte te doen als burgers zich gediscrimineerd en buitengesloten voelen op grond van hun seksuele gerichtheid.