In die motie verzochten de organisaties de gemeente Deventer niet mee te werken aan de eventuele toekomstige uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen. Nu heeft Annemarie Busser van Amnesty Nederland op 6 oktober nog meer argumenten gegeven waarom de vluchtelingen niet moeten worden uitgezet.

Zo geeft Busser aan dat Asielbeleid en terugkeerbeleid een taak zijn van de landelijke overheid maar dat gemeentes niet moeten weg kijken als er bescherming te kort schiet.

Ook refereert Busser naar een rapport dat Amnesty International en de Vereeniging van Nederlandse Gemeenten samen hebben uitgebracht. Hierin staat dat gemeentes de ‘zelfstandige verplichting hebben om de mensenrechten uit verdragen te respecteren’, dit houdt in dat iedere ambtenaar in Nederland de verantwoordelijkheid draagt om de verdragen te respecteren.

De organisaties vragen de gemeenten zich aan deze regels te houden en de vluchtelingen niet uit te zetten want anders geven ‘de gemeenten geen betrouwbaar signaal naar de burgers’ aldus de organisaties