Geertje Kleine Schaars, projectleider vanuit Raster: “In maart kregen we de toekenning voor de start van dit project, voor een half jaar. Nu hebben we een toekenning gekregen om dit project drie jaar uit te kunnen voeren. Daar zijn we ongelooflijk blij mee, want met deze extra impuls kunnen we ook voor langere termijn deze jongeren bereiken. We hebben het afgelopen half jaar samen met Aventus een begin gemaakt en mooie resultaten laten zien.” 

Het project gaat vooral ook over samenwerken, op een nieuwe manier. Raster en Aventus werken intensief samen om jongeren te bereiken: het gaat om jongeren die bij instanties niet direct in beeld zijn. Door de manier van werken van Raster Jongerenwerk hebben zij wel contact met die jongeren. Ook jongeren die vroegtijdig schoolverlaten en in beeld zijn bij Aventus worden bij het project betrokken. “We bieden maatwerkprogramma’s die aansluiten bij de doelgroep. Zo laten we jongeren voelen dat ze ertoe doen. Onderdeel van dat programma kan zijn deelname aan een expeditie, gericht op ervaringsgericht leren. Of jongeren worden actief bij het mediateam. Ook is de eerste Youngleaderstraining gestart, met een gemêleerd gezelschap. Op deze manier hebben we het afgelopen half jaar 20 jongeren bereikt.” vertelt Geertje. De resultaten van het project ‘Jij doet er toe’ worden gemeten en gevolgd door het onderzoeksbureau Verweij-Jonker. Jongeren worden daarvoor zelf gevraagd wat zij van het project vinden en hoe hen dit helpt om actie te werken aan hun toekomst. 

De jongeren die we opzoeken zitten al langere tijd thuis door vroegtijdig schoolverlaten en/of werkloosheid of lopen een groot risico op uitval. Een deel van die jongeren komen wij via onze (online) activiteiten tegen of via signalen van samenwerkingspartners in Deventer. Door deze toekenning kunnen we onze impact vergroten en zetten we in op (weer) actief meedoen!  

Het mooie aan dit project is dat we inzetten op dat wat de jongere aanspreekt, op talentontwikkeling. Een van onze werkvormen is bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de jongeren, zowel op het werk, in de vrije tijd als op school. Wij leiden de vrijwilligers op als rolmodellen, samen met andere vrijwilligersorganisaties in Deventer. Na 11 jaar in deze stad gewerkt te hebben weet ik wat voor moois Deventer te bieden heeft voor deze jongeren. Het is nu tijd om de handen in een te slaan en elkaar te versterken ten behoeve van deze groep jonge thuiszitters. Zij doen er toe!” 

Samenwerking 

Het project kent een bredere samenwerking waardoor o.a. Deventer Werktalent, de gemeente, Etty Hillesum Lyceum en werkgevers nauw betrokken zijn om dit project te laten slagen. Het ROC Aventus zorgt samen met Raster zij voor een opleiding op maat, waarbij weer samengewerkt wordt met de activeringscentra van Raster en Humanitas Woon- en zorgcentrum. 

Geertje: “We zijn erg blij met de toekenning van het Oranje Fonds. Op deze manier kunnen we dit project nog drie jaar inzetten, en het verschil maken voor een heleboel jongeren.”  

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland (en het Caribische deel van het Koninkrijk). Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Landelijk ondersteunen zijn meerdere projecten, onder de noemer ‘Meer kansen voor jongeren’. ‘Jij doet er toe’ is een van deze projecten.