De uitkomsten van de enquête zullen t.z.t. op de website worden gepubliceerd. Ook nemen de Themagroepen, die nu keukentafelgesprekken gaan organiseren, de uitkomsten mee in hun gesprekken. Netwerk Diepenveen organiseert dan op 31 maart 2022 weer een bewonersavond. 

Uiteindelijk worden de wensen en ideeën verwerkt in het aan de gemeente aan te bieden rapport Dorpsvisie Diepenveen 2030. 

Vul dus nu de enquête in, want ook jouw mening telt! 

Link naar de enquête: https://www.dorpspleindiepenveen.nl/nieuws/enquete-dorpsvisie-diepenveen-2030/ 

Vragen? Mail naar: netwerkdiepenveen@kulturhusdiepenveen.nl