De gemeente heeft inmiddels eigen gronden en bermen binnen de bebouwde kom geregistreerd. Als de grond ook door iemand anders wordt geclaimd, gaat er naar beide partijen een melding. De gemeente verzoekt onterechte registraties te herstellen. De gemeente gaat dit nu in het buitengebied ook steekproefsgewijs controleren. De Rijksoverheid gaat handhavend optreden tegen onterechte claims.