Volgens PlusOV komt dit omdat de kosten van het routegebonden vervoer in de eerste 6 maanden van dit jaar fors boven het budget liggen. Deze kosten waren al in mei dit jaar met 7 ton bijgesteld, maar de gemeenten moeten nogmaals de portemonnee trekken om het WMO-vervoer en leerlingenvervoer kostendekkend te maken. Voor Deventer betekent dit een extra bedrag van bijna €365.000 boven op de kosten van €3.22 miljoen.

Directeur Akerboom van PlusOV laat zelf in een brief aan de gemeente Deventer weten dat ‘de investeringen in PlusOV de stabiliteit van de organisatie en de kwaliteit van het vervoer flink zijn verbeterd.’ Desondanks is de gemeente Deventer van plan om te stoppen met de organisatie en vanaf 1 augustus 2019 zelf het vervoer te regelen.

Komende woensdag wordt de situatie rond PlusOV in de gemeenteraad besproken. Voor 1 november moet een beslissing vallen anders loopt de aanbesteding met PlusOV voor de komende vier jaar door.  Akerboom roept de gemeente op om toch met zijn organisatie verder te gaan. Een beeïndiging van de samenwerkingsovereenkomst zorgt voor ‘een situatie waarin de betrokken gemeenten het vervoer weer zelf en per vervoersstroom apart (want geen aparte regie meer) moet regelen, met verdere kostenstijging als te verwachten vooruitzicht. De vervoerders verheugen zich al op deze situatie.’ Aldus directeur Akerboom.