Peilbeheer 
Afgelopen winter viel er voldoende neerslag. Hierdoor startte WDODelta begin maart het seizoen vanuit een relatief natte situatie. Sinds half maart is er echter geen regen van betekenis gevallen. Dat is direct terug te zien in watervraag in het gebied. Bijvoorbeeld water voor landbouw en natuur. Daarom streeft het waterschap met de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen naar een maximaal peil. Hiermee probeert het waterschap het watersysteem maximaal te voeden. De aanvoercapaciteit van water ligt op dit moment op gemiddeld 50 à 60 procent van de totale aanvoercapaciteit.  

Grondwaterstanden  
Waar de grondwaterstanden begin maart nog zeer hoog stonden, ziet het waterschap ze nu  behoorlijk dalen. In het noordelijke deel van het werkgebied van WDODelta zijn de grondwaterstanden erg laag tot normaal voor de tijd van het jaar. In het zuidelijke deel zijn deze nat tot normaal voor de tijd van het jaar, maar ook hier dalen de grondwaterstanden nu snel. Al met al ziet het waterschap de droogte toenemen, de grondwaterstanden dalen en het besproeien van gewassen uit grond- en oppervlaktewater toenemen. 

Verwachtingen 
Deze week is het weer wisselvallig. Er wordt circa 15 mm regen verwacht. Dit geeft enige voeding aan de toplaag van de bodem, maar het is onvoldoende voor een goede aanvulling van het grondwater. De afvoer van de Rijn en de IJssel is laag voor de tijd van het jaar. De verwachting is dat de afvoer de komende dagen licht zal stijgen. Voorlopig heeft WDODelta voldoende wateraanvoermogelijkheden en is er voldoende buffercapaciteit in het watersysteem. Het waterschap houdt de grond- en oppervlaktewaterstanden én de weersverwachtingen goed in de gaten, zodat het kan anticiperen op de actuele weersomstandigheden.