Deze fietsroutes zijn belangrijke schakels in het Deventer fietsnetwerk, onder meer voor de scholen die langs de routes liggen.  

Op 14 oktober 2019 presenteerde de gemeente de plannen aan bewoners van de omliggende wijken. 

Meer ruimte voor veilig fietsen 

Belangrijkste onderdelen van de plannen zijn: 

  • de bestaande fietspaden worden verbreed en de oude tegels worden vervangen door rood asfalt; 
  • de bestaande ventwegen worden omgezet tot fietsstraten. Auto’s mogen daar ook rijden, maar die zijn ‘te gast’ tussen de fietsers; 
  • de oude tegels in de voetpaden worden vervangen;
  • de rotonde bij de Laan van Borgele wordt veiliger gemaakt voor fietsers. 

Uitwerking planning 

De komende tijd wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt en volgt de selectie van een aannemer. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in fasen, verdeeld over 2020 en 2021.